Home

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022

 

Plaats:           Vergaderzaal M.F.C. De Utherne

Aanvang:      19.30 uur

                                 

AGENDA

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen alg. ledenvergadering 18 april 2018
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Jaarverslag ledenadministratie
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie

 Kascontrole uitgevoerd door Grietje Paula Hoekstra en Christina Bakker. We zijn  op zoek naar een nieuw kascommissielid voor twee jaar. Leden kunnen zich  aanmelden bij een van de bestuursleden.

 1. Contributieverhoging
 2. Aanstellen vertrouwenspersoon
 3. Bestuursverkiezing:

 Aftredend: Bram Vermeij

 Kandidaat: Sandra v.d. Meulen

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Namens het bestuur G.V. De Stânfries

Tjitske Hylkema, secretariaat

 

 

Jaarverslag seizoen 2021 – 2022 g.v. de Stânfries

 

Bestuursvergaderingen

Vanaf augustus 2021 t/m maart 2022 is het bestuur 5 x fysiek bij elkaar geweest , vaak nam 1 bestuurslid via Teams deel aan de vergadering.

Toch een “positief” ;) overblijfsel van de Corona periode.

Naast deze vergaderingen is er HEEEL veel contact via de app.

 

Juli 2021

7 juli wordt het seizoen afgesloten met een INSTUIF voor de jeugd en de oudere leden vermaken zich ’s avonds in het zwembad in Joure. Beide activiteiten zijn een succes.

 

Augustus 2021

Op 21 augustus staat als startactiviteit de bestuur/leiding/vrijwilligers bijeenkomst gepland , helaas hebben we te veel afmeldingen dus zien wij geen andere keus dan het wederom af te blazen..

Start lessen 23 augustus.

Op 30 augustus nemen we afscheid van Jitske Krol, secretariaat, we gaan op zoek naar vervanging. Koos zal Tjitske Hylkema benaderen.

Donateursactie wordt voorbereid.

Roeina zou graag stoelgymnastiek willen aanbieden. We gaan de belangstelling polsen.

Dans – helaas niet, de beoogde docente heeft laten weten dat ze nog wat bedenktijd nodig heeft.

We nemen een besluit over wel of geen uitvoering in december. We durven het niet aan, veel voorbereiding en we achten een 3e lockdown in december niet uitgesloten.

(Hoe waar bleek dat te zijn)

 

September 2021

De leiding gaat op 4 september in Heerenveen een bijscholing volgen over de nieuwe aanpak en oefenstof van de KNGU oftewel Dutch Gymnastics.

Karin ziet het lesgeven naast haar baan niet meer zitten nu zij 3 kids heeft. Nellie gaat/blijft haar vervangen.

Acties (voorbereiden):

 • Inschrijven RABO CLUB SUPPORT
 • Sponsorkliks weer onder de aandacht brengen
 • Suikerbroden
 • Kleding

 

 

Oktober 2021

In week 40 organiseren wij de suikerbroodactie. Net zoals vorig jaar krijgen ook nu alle leden 5 suikerbroden per gezin mee. De opbrengst € 25,- kan in de meegeleverde envelop worden ingeleverd.

Tjitske Hylkema wordt onze nieuwe secretaresse,

Op 14 oktober wordt de rayonvergadering in Nijland bezocht, na herindeling vanaf nu Rayon West.

In week 43 op 7 oktober houden wij onze kledingactie, opbrengst boven verwachting, voor herhaling vatbaar in het voorjaar.

Penningmeester maakt zich zorgen over de financiële positie van de vereniging. Besloten wordt de lessen qua ledenaantal kritisch te bekijken. De wachtlijst voor de lessen van Paulien moet worden weggewerkt.

 

November 2021

De leiding heeft zich over een nieuwe lesindeling gebogen hetgeen resulteert in het opheffen van de wachtlijst. Deze indeling moet m.i.v.  januari starten.

We melden ons weer aan voor de JSA van Poiesz supermarkten. Fingers crossed over deelname, er wordt nl. gevraagd wanneer er voor het laatst is meegedaan.

Er wordt weer ingeschreven voor wedstrijden.

 

December 2021

Terwijl er een leuke afsluiting wordt voorbereid steekt het Coronavirus de kop weer op en is daar dan toch de 3e lockdown 

We zijn ingeloot bij JSA……..Joepie

Als uitbreiding van ons goed draaiend bestuur en super enthousiaste leiding maken wij het plaatje compleet door het toevoegen van een vertrouwenspersoon.

Dit wordt nu verder uitgewerkt.

 

Januari 2022

Vrijdag 14 januari wordt bekend gemaakt dat de sportzalen weer open gaan en zaterdag 15 januari staan onze turners en turnsters weer in de startblokken.

De 1e plaatsingswedstrijden voor zowel turners als turnsters zijn geschrapt maar de 2e ronde gaat door met voor de turnsters als 2e wedstrijd een FK. Voor de turners worden er in april en juni een wedstrijd gehouden.   

I.s.m. met de basisscholen kunnen er via het Sportakkoord 4 gymblokken worden aangeschaft. Een aanwinst voor de scholen en vereniging. Ze worden gebruikt als klim-en klauter toestel maar ook voor het hulpverlenen.

 

Februari 2022

Roiena start ook weer met haar lessen Bewegen voor Ouderen, tevens laat ze weten dat ze niet gaat beginnen met stoelgymnastiek.

Nellie schrijft in voor 4 Master Class bijeenkomsten, Henny, Daisy en Mieke vergezellen haar bij de ECO coaching. Paulien moet helaas verstek laten gaan vanwege ziekte.

Start JSA, we doen het weer super goed.

Er is contact met het bestuur van it Himsterhûs Easthim over overname turnmaterialen.

 

 

Maart 2022

Woensdag 2 en donderdag 3 maart worden er door Lieuwe, Henny, Nellie, Daisy en Mieke i.s.m. de leerkrachten gastlessen gegeven aan CBS Twine en Daltonschool de Kogge.

Thema: Springen, een succes. Alle beschikbare toestellen worden aangeboden, airtrack, opblaasbare schuine vlak, trampoline en minitramp, een mooie reclame voor onze vereniging.

Donderdag 3 maart wordt de voorjaarsvergadering van Rayon West bezocht in Easterlittens bezocht.

Er is een overeenkomst gesloten met het bestuur van it Himsterhûs en we gaan ruilen. Een fantastische deal.

De puntjes worden op de i gezet voor de “cursus” groepsdynamiek voor de leiding o.l.v. Appie van Houten, Tjitske Hylkema en Mieke Bergstra. Binnenkort brengen wij deze in praktijk.

Bram Vermeij gaat ons bestuur verlaten en Sandra v.d. Meulen heeft laten weten dat zij ons bestuur wil komen versterken.

 

Wedstrijden:

De onderbouw 6-9 jaar heeft in Oudehaske het allereerste meetmoment, geen wedstrijd met scores maar er worden stickers verzameld. Mislukt iets? Doe je het gewoon nog een keer. Groot succes, geen stress.

De middenbouw gaat in teams de strijd aan met andere verenigingen. Wel is er een team, toestellen - en indvidueel FK aan verbonden.

De bovenbouw turnst als vanouds, indvidueel met keuzeoefenstof. Ook hier een FK voor toestellen, individueel en voor teams.

Na 2 jaar draaien we nog steeds heel goed mee. Hulde aan de leiding.

 

April 2022

Deze maand staat in het teken van de huldiging van Lieuwe Bergstra die vanaf 1970 les geeft bij de Stânfries. In het diepste geheim is dit festijn voorbereid en 13 april is hij tijdens de les “overvallen”. Vele genodigden waren getuige van de online toespraak van Epke Zonderland, die helaas vanwege Corona niet aanwezig kon zijn, en de overhandiging door Huite Zonderland van het naambord voor de zaal. Voortaan wordt er gesport in de

“Lieuwe Bergstra seal”.

 

Op verzoek van de scholen hebben wij meegewerkt aan de Koningsspelen die helemaal in het teken stonden van SPORT. Een groot succes en erg leuk om te doen.

 

Mei/juni 2022

Staat volledig in het teken van wedstrijden. Leiding en juryleden komen bijna elk weekend in actie.

Vanaf maandag 11 juli genieten wij van de zomervakantie en maandag 29 augustus staan wij weer in de startblokken.

Alvast een hele fijne zomer toegewenst.

 

Mieke Bergstra