Via  dit formulier kan het lidmaatschap opgezegd worden. Nadat de leiding is ingelicht over het stopzetten van het lidmaatschap, kan het opzeggingsformulier ingevuld en verstuurd worden.

Met Ctrl kunnen meerdere opties gekozen worden.