AVG

 

Toestemming publicatie beeldmateriaal leden en AVG (Algemene Verordering  Gegevensbescherming)

 

Gymnastiekvereniging De Stanfries wil graag foto’s en video’s maken van de activiteiten die zich binnen onze vereniging en/of op wedstrijden en/of activiteiten afspelen. Het is mogelijk dat uw zoon en/of dochter op de gemaakte foto’s/of video’s te zien is.

 

Door middel van deze brief willen wij graag uw toestemming vragen voor het gebruik van eventuele foto’s en/of video’s op de website, in de nieuwsbrief, op social media en in krantenartikelen. Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden er geen foto’s en/of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet op prijs zouden stellen.

 

Wanneer u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en/of video’s, dan geldt dit slechts voor het beeldmateriaal dat door GV De Stanfries wordt gemaakt. Uiteraard kan het voorkomen dat ouder(s) en/of verzorger(s) of andere trainers/begeleiders van andere clubs zelf foto’s maken tijdens trainingen en/of wedstrijden. GV De Stanfries heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijk beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om beeldmateriaal slechts te gebruiken wanneer u hiervoor zelf toestemming heeft gekregen van desbetreffende personen of ouder(s)/verzorger(s) van de sporter die op het desbetreffende beeldmateriaal is te zien.

 

Uw zoon en/of dochter zal zelf ook een mening hebben  over het gebruik  van beeldmateriaal waarop hij en/of zij is te zien. GV De Stanfries wil u dan ook vragen om de verzochte  toestemming te bespreken met uw zoon en/of dochter. Uw zoon en/of dochter zal dan ook op de hoogte zijn van de redenen waarop u wel of juist geen toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter.

 

Alle foto’s en/of video’s die gebruikt worden door GV De Stanfries vallen onder het privacybeleid van onze vereniging en kunt u vinden op onze website. In het privacybeleid wordt uitgelegd door GV De Stanfries op welke wijze wij met privacy- en persoonsgegevens binnen onze vereniging omgaan.

 

Achteraf bezwaar tegen het gebruik van foto- en videomateriaal? Dan kunt u deze toestemming altijd zonder opgave van redenen intrekken. Uiteraard is het mogelijk om GV De Stanfries te verzoeken om een specifiek gebruikte foto en/of video van uw kind niet meer te gebruiken dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website en/of social media van GV De Stanfries.

 

Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven of u toestemming verleent of niet. Uw kind kan het formulier vervolgens inleveren bij zijn of haar trainer/begeleider.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van GV De Stanfries te IJlst