Tientje vriendje

 Beste vriend(in) / donateur van Gymnastiekvereniging “De Stânfries”  IJlst,

Dankzij uw steun is onze vereniging gelukkig gezond en daar zijn wij heel trots op. Door de vele vrijwilligers en vrienden / donateurs kunnen we elk jaar nog rondkomen. Dat valt niet mee, want vroegere subsidies zijn ingetrokken of geminimaliseerd.

Daarom zijn we ook erg actief om financiële steun te werven. Dat doen we bijvoorbeeld met onze suikerbrood actie, de Poiesz muntenactie, ons nieuwe glossy jaarmagazine en onze actieve zoektocht naar sponsors en donateurs. We zijn er trots op dat we dit allemaal doen met meehelpende leden, de ouders en de leiding.
Een vereniging als de Stânfries heeft veel “verborgen” kosten, zoals het onderhoud en de (her)aanschaf van zeer dure trainingsmaterialen met keurmerk. Dat keurmerk is verplicht en noodzakelijk om de veiligheid van de sporters te waarborgen. We spreken dan al snel over duizenden Euros per aanschaf. 

U bent al donateur van ons of u heeft zich aangemeld als vriend ( vriendje voor een tientje ) van de vereniging. Mogen wij daarom (ook) dit jaar op u rekenen?

U kunt het door u gewenste / gebruikelijke bedrag overmaken op :

IBAN: NL43 RABO 0326 1630 42
T.n.v. Penningmeester G.V. De Stânfries IJlst 

Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Bestuur, leiding en leden van De Stânfries