Historie van De Stanfries

Historie van De Stanfries

"Opgericht op 21 december 1905, mag de gymnastiekvereniging "Stânfries" wel een van de oudste verenigingen binnen de IJlster samenleving genoemd worden. Menig IJlster heeft er zijn partijtje geturnd, van jong tot oud, en van dame tot heer. In de notulen van de oprichtingsvergadering, geschreven in sierlijke letters, komen we de namen van de eerste voorzitter Romke de Jong, en de eerste penningmeester Jelle Nooitgedagt tegen. In de eerste ledenvergadering werd na het welkomstwoord aandacht besteed aan het reglement van de vereniging, "aan hetwelk nog al vele fouten blijkt te bezitten" (Citaat uit de eerste notulen). 
Nadat deze schoonheidsfoutjes gladgestreken waren, kon er begonnen worden aan de opbouw van een, naar later zou blijken, bloeiende vereniging. 
In het verslag van 8 november 1915 ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, besluit de vereniging "de zaak tijdelijk op te schorten". De nog aanwezige gelden worden bij de toenmalige voorzitter S. Groenveld in bewaring gegeven. Pas op 21 september 1923 wordt er weer gewag gemaakt van een vergadering; onduidelijk is dus of de vereniging tot 1922 "in ruste" geweest is. In 1936 heelt de vereniging inmiddels 96 leden, en lijkt alles voorspoedig te gaan. De Tweede Wereldoorlog betekent een terugslag voor Stânfries. De mannen moeten onder de wapenen, en iedereen kwam terug, behalve volgens de nolulen: "Alleen van G. Roukema kwam enkele weken later het treurige bericht dat hij in de strijd was gevallen". 
Op 15 april 1942 om 7 uur 's avonds werd er een uitvoering gehouden in "Ons Gebouw". Sailliant detail daarbij was dat de uitvoering ondanks een bom- volle zaal niet kon beginnen, omdat ...het licht het niet deed. Een aantal zogenaamde "Alladinlampen" brachten eerst uitkomst. Het begin van het jaarverslag over het jaar 1945 is tekenend voor de situatie in het laatste oorlogsjaar. Een citaat: "Dit verenigingsjaar begint somber, ons verenigingsleven staat stil, de oorlog woedt op zijn heftigst. De mensen sterven van honger, en worden in concentratiekampen op onmenselijke wijze afgemaakt, er moet verandering komen, want dit kan zo niet voortgaan." Einde citaat. 
In de loop der jaren gaat de vereniging groeien, en in februari 1947 wordt het eerste aansprekende resultaat al weer geboekt; op de zogenaamde "Bondsvaardigheidsproeven" in Leeuwarden weet de heer N. Bergstra het diploma 1e graad te behalen. In het Stânfries van tegenwoordig zijn nog steeds de gymnastiek en het turnen de hoofdmoot gebleven.