Donateurs

 

Dankzij de steun van onder andere onze donateurs is onze vereniging gelukkig gezond en daar zijn wij heel trots op. Door de vele vrijwilligers en een aantal donateurs kunnen we elk jaar nog rondkomen.
Dat valt niet mee, want vroegere subsidies zijn ingetrokken of geminimaliseerd.

Daarom zijn we ook erg actief om financiële steun te werven. Dat doen we bijvoorbeeld met onze suikerbrood actie, de Poiesz Sponsor Actie, de kledingactie en onze actieve zoektocht naar sponsors en donateurs. Door opgeleide trainers en vele vrijwilligers en stagiaires zijn we in staat om mooie lessen voor onze leden neer te zetten.
Een vereniging als de Stânfries heeft veel “verborgen” kosten, zoals het onderhoud en de (her)aanschaf van zeer dure trainingsmaterialen met keurmerk. Dat keurmerk is verplicht en noodzakelijk om de veiligheid van de sporters te waarborgen. We spreken dan al snel over duizenden euro's per aanschaf. 

Mocht u ons ook willen steunen, dan kunt u zich daarvoor opgeven via het aanmeldingsformulier, links in het menu. Dit kan al vanaf € 5,00 per jaar met een zelfgekozen bedrag. Zo zorgt u er mede voor dat onze vereniging blijft floreren. Daarvoor alvast onze hartelijke dank!

Bent u al donateur? U kunt het door u gewenste / gebruikelijke bedrag overmaken op :

IBAN: NL43 RABO 0326 1630 42
T.n.v. Penningmeester G.V. De Stânfries IJlst 

Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Bestuur, leiding en leden van De Stânfries.